Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2014

2353 3b43 500

Grace Kelly photographed by Howell Conant during a vacation in Jamaica, 1955.

Reposted fromtayfun tayfun viadonQbar donQbar

September 25 2014

The Mirror Suitcase Man

Voici une série en miroir du photographe portugais Rui Calçada Bastos, basé à Berlin.

RuiCalcadaBastos1

RuiCalcadaBastos2

RuiCalcadaBastos3

RuiCalcadaBastos4

RuiCalcadaBastos5

RuiCalcadaBastos6

RuiCalcadaBastos7

RuiCalcadaBastos8

RuiCalcadaBastos9

RuiCalcadaBastos10

RuiCalcadaBastos11

Reposted fromtheGRID theGRID viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch

June 27 2014

imponderabiliamoralne

May 13 2014

imponderabiliamoralne

May 05 2014

imponderabiliamoralne
2913 8950
Reposted fromShini Shini viamonaem monaem

April 23 2014

imponderabiliamoralne

April 06 2014

imponderabiliamoralne
imponderabiliamoralne
6994 b323 500
by M.M.
imponderabiliamoralne
6988 697a 500
Pani Szapocznikov w PGS.

April 03 2014

imponderabiliamoralne
2859 0885 500
Reposted frompesy pesy

March 30 2014

imponderabiliamoralne
4957 6f50
Reposted frompesy pesy viachestnuts chestnuts

March 24 2014

imponderabiliamoralne
3526 ede3
Reposted fromholdmy holdmy viamattburcok mattburcok

March 19 2014

imponderabiliamoralne
5605 737b
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapanizuo panizuo
imponderabiliamoralne
noszę na sobie resztki dni tygodnia
całe dłonie mam w błocie
przeklęte bagno codzienności

palcami subtelnie
wplatam pomiędzy zdania
ścięte w wyobraźni głowy
co powiedzą teraz
przechodzący nieistotnie ludzie
szanowni państwo
nie mają już którędy kłamać
— Maria Goniewicz - Wyrazy irytacji
Reposted fromgoniewicz goniewicz viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 09 2014

imponderabiliamoralne
Lecz nie rozczulaj się nad sercem,
na cóż mi kwiaty, pomarańcze,
ja jeszcze z wiosną się rozkręcę,
ja jeszcze z wiosną się roztańczę!

~ A. Osiecka

February 22 2014

4372 d158
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
imponderabiliamoralne

February 21 2014

2462 6a2c

February 16 2014

imponderabiliamoralne
imponderabiliamoralne
8938 3898 500
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl