Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2014

imponderabiliamoralne

February 11 2014

imponderabiliamoralne
Białe przepaście
Gdybyś coś
naprawdę kochał
lub był przywiązany
- naprawdę: nie byłoby ich

Ręce i stopy są pełne spadania
- co trzyma mnie za język?
— M. Świetlicki
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasadworld sadworld
imponderabiliamoralne
5089 f35a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasadworld sadworld
imponderabiliamoralne
Reposted fromtwice twice viasadworld sadworld
imponderabiliamoralne
Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki
— Mark Twain
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 09 2014

imponderabiliamoralne
imponderabiliamoralne
6596 2952 500

Street Art by Escif

February 08 2014

imponderabiliamoralne
8431 5eb0
Reposted fromhope2115 hope2115 vianicdostracenia nicdostracenia

February 07 2014

imponderabiliamoralne
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Hłasko
Reposted fromrudelubie rudelubie viaNeverTrueLoved NeverTrueLoved
imponderabiliamoralne
Wiedziałam,że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
imponderabiliamoralne
0176 9976
imponderabiliamoralne
1735 f034

February 06 2014

imponderabiliamoralne
5378 0b2b 500
I nigdy się tego nie dowie.
Reposted fromkostuchna kostuchna viaNeverTrueLoved NeverTrueLoved
imponderabiliamoralne
nie kocham cię wcale
tylko moja dusza jakaś taka smutna
kiedy przechodzisz obok
obojętnie
— Baczyński
imponderabiliamoralne

Co można powiedzieć, skoro boli mnie własna niewyrażalność.

— Mariusz Sieniewicz, "Spowiedź Śpiącej Królewny"
Reposted fromciarka ciarka vianicdostracenia nicdostracenia
imponderabiliamoralne

proszę. ładnie proszę.
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaNeverTrueLoved NeverTrueLoved

January 31 2014

imponderabiliamoralne

January 27 2014

imponderabiliamoralne
Reposted bybudas budas
imponderabiliamoralne
8066 4777
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo

January 25 2014

imponderabiliamoralne
4814 83f1
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaimja imja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl